_6099124jpg_14069783278_o
_6099124jpg_14069783278_o
_6099124jpg_14069783278_o
_6099125jpg_14069783848_o
_6099125jpg_14069783848_o
_6099125jpg_14069783848_o
_6099127jpg_14256053234_o
_6099127jpg_14256053234_o
_6099127jpg_14256053234_o
_6099129jpg_14254269712_o
_6099129jpg_14254269712_o
_6099129jpg_14254269712_o
_6099133jpg_14253120901_o
_6099133jpg_14253120901_o
_6099133jpg_14253120901_o
_6099139jpg_14069782169_o
_6099139jpg_14069782169_o
_6099139jpg_14069782169_o
_6099143jpg_14069818540_o
_6099143jpg_14069818540_o
_6099143jpg_14069818540_o
_6099151jpg_14254272422_o
_6099151jpg_14254272422_o
_6099151jpg_14254272422_o
_6099152jpg_14069783579_o
_6099152jpg_14069783579_o
_6099152jpg_14069783579_o
_6099153jpg_14069860317_o
_6099153jpg_14069860317_o
_6099153jpg_14069860317_o
_6099159jpg_14276614623_o
_6099159jpg_14276614623_o
_6099159jpg_14276614623_o
_6099161jpg_14069861747_o
_6099161jpg_14069861747_o
_6099161jpg_14069861747_o
_6099166jpg_14276615873_o
_6099166jpg_14276615873_o
_6099166jpg_14276615873_o
_6099167jpg_14256060504_o
_6099167jpg_14256060504_o
_6099167jpg_14256060504_o
_6099172jpg_14276616923_o
_6099172jpg_14276616923_o
_6099172jpg_14276616923_o
_6099174jpg_14256444365_o
_6099174jpg_14256444365_o
_6099174jpg_14256444365_o
_6099182jpg_14256062504_o
_6099182jpg_14256062504_o
_6099182jpg_14256062504_o
_6099183jpg_14069825170_o
_6099183jpg_14069825170_o
_6099183jpg_14069825170_o
_6099189jpg_14069793398_o
_6099189jpg_14069793398_o
_6099189jpg_14069793398_o
_6099192jpg_14254279832_o
_6099192jpg_14254279832_o
_6099192jpg_14254279832_o
_6099193jpg_14069794468_o
_6099193jpg_14069794468_o
_6099193jpg_14069794468_o
_6099195jpg_14069868397_o
_6099195jpg_14069868397_o
_6099195jpg_14069868397_o
_6099199jpg_14069828450_o
_6099199jpg_14069828450_o
_6099199jpg_14069828450_o
_6099205jpg_14233301376_o
_6099205jpg_14233301376_o
_6099205jpg_14233301376_o
_6099206jpg_14256067694_o
_6099206jpg_14256067694_o
_6099206jpg_14256067694_o
_6099208jpg_14233302356_o
_6099208jpg_14233302356_o
_6099208jpg_14233302356_o
_6099212jpg_14256451505_o
_6099212jpg_14256451505_o
_6099212jpg_14256451505_o
_6099213jpg_14069799108_o
_6099213jpg_14069799108_o
_6099213jpg_14069799108_o
_6099220jpg_14069796989_o
_6099220jpg_14069796989_o
_6099220jpg_14069796989_o
_6099222jpg_14253136321_o
_6099222jpg_14253136321_o
_6099222jpg_14253136321_o
_6099227jpg_14254286892_o
_6099227jpg_14254286892_o
_6099227jpg_14254286892_o
_6099228jpg_14253137791_o
_6099228jpg_14253137791_o
_6099228jpg_14253137791_o
_6099229jpg_14253138371_o
_6099229jpg_14253138371_o
_6099229jpg_14253138371_o
_6099230jpg_14233307206_o
_6099230jpg_14233307206_o
_6099230jpg_14233307206_o
_6099231jpg_14069835180_o
_6099231jpg_14069835180_o
_6099231jpg_14069835180_o
_6099235jpg_14233308466_o
_6099235jpg_14233308466_o
_6099235jpg_14233308466_o
_6099244jpg_14256457465_o
_6099244jpg_14256457465_o
_6099244jpg_14256457465_o
_6099250jpg_14256458145_o
_6099250jpg_14256458145_o
_6099250jpg_14256458145_o
_6099251jpg_14069837680_o
_6099251jpg_14069837680_o
_6099251jpg_14069837680_o
_6099252jpg_14069806628_o
_6099252jpg_14069806628_o
_6099252jpg_14069806628_o
_6099256jpg_14069804199_o
_6099256jpg_14069804199_o
_6099256jpg_14069804199_o
_6099258jpg_14253143671_o
_6099258jpg_14253143671_o
_6099258jpg_14253143671_o
_6099260jpg_14254294512_o
_6099260jpg_14254294512_o
_6099260jpg_14254294512_o
_6099261jpg_14069841030_o
_6099261jpg_14069841030_o
_6099261jpg_14069841030_o
_6099262jpg_14256080284_o
_6099262jpg_14256080284_o
_6099262jpg_14256080284_o
_6099264jpg_14233315326_o
_6099264jpg_14233315326_o
_6099264jpg_14233315326_o
_6099266jpg_14069883977_o
_6099266jpg_14069883977_o
_6099266jpg_14069883977_o
_6099268jpg_14256465355_o
_6099268jpg_14256465355_o
_6099268jpg_14256465355_o
_6099272jpg_14254298602_o
_6099272jpg_14254298602_o
_6099272jpg_14254298602_o
_6099275jpg_14253149381_o
_6099275jpg_14253149381_o
_6099275jpg_14253149381_o
_6099276jpg_14256467365_o
_6099276jpg_14256467365_o
_6099276jpg_14256467365_o
_6099277jpg_14256467935_o
_6099277jpg_14256467935_o
_6099277jpg_14256467935_o
_6099279jpg_14254301212_o
_6099279jpg_14254301212_o
_6099279jpg_14254301212_o
_6191453jpg_14256328984_o
_6191453jpg_14256328984_o
_6191453jpg_14256328984_o
_6191460jpg_14256707795_o
_6191460jpg_14256707795_o
_6191460jpg_14256707795_o
_6191464jpg_14070057699_o
_6191464jpg_14070057699_o
_6191464jpg_14070057699_o
_6191466jpg_14256331214_o
_6191466jpg_14256331214_o
_6191466jpg_14256331214_o
_6191470jpg_14276885513_o
_6191470jpg_14276885513_o
_6191470jpg_14276885513_o
_6191471jpg_14070061538_o
_6191471jpg_14070061538_o
_6191471jpg_14070061538_o
_6191472jpg_14256333574_o
_6191472jpg_14256333574_o
_6191472jpg_14256333574_o
_6191473jpg_14256334064_o
_6191473jpg_14256334064_o
_6191473jpg_14256334064_o
_6191478jpg_14256712925_o
_6191478jpg_14256712925_o
_6191478jpg_14256712925_o
_6191479jpg_14254547982_o
_6191479jpg_14254547982_o
_6191479jpg_14254547982_o
_6191482jpg_14254548792_o
_6191482jpg_14254548792_o
_6191482jpg_14254548792_o
_6191486jpg_14256336794_o
_6191486jpg_14256336794_o
_6191486jpg_14256336794_o
_6191490jpg_14253400601_o
_6191490jpg_14253400601_o
_6191490jpg_14253400601_o
_6191493jpg_14070067038_o
_6191493jpg_14070067038_o
_6191493jpg_14070067038_o
_6191495jpg_14256339004_o
_6191495jpg_14256339004_o
_6191495jpg_14256339004_o
_6191499jpg_14254552832_o
_6191499jpg_14254552832_o
_6191499jpg_14254552832_o
_6191501jpg_14256340534_o
_6191501jpg_14256340534_o
_6191501jpg_14256340534_o
_6191505jpg_14070068159_o
_6191505jpg_14070068159_o
_6191505jpg_14070068159_o
_6191507jpg_14070068649_o
_6191507jpg_14070068649_o
_6191507jpg_14070068649_o
_6191510jpg_14254555642_o
_6191510jpg_14254555642_o
_6191510jpg_14254555642_o
_6191511jpg_14256343134_o
_6191511jpg_14256343134_o
_6191511jpg_14256343134_o
_6191517jpg_14253406831_o
_6191517jpg_14253406831_o
_6191517jpg_14253406831_o
_6191521jpg_14276897383_o
_6191521jpg_14276897383_o
_6191521jpg_14276897383_o
_6191523jpg_14233579806_o
_6191523jpg_14233579806_o
_6191523jpg_14233579806_o
_6191526jpg_14070144367_o
_6191526jpg_14070144367_o
_6191526jpg_14070144367_o
_6191527jpg_14256724515_o
_6191527jpg_14256724515_o
_6191527jpg_14256724515_o
_6191533jpg_14253409981_o
_6191533jpg_14253409981_o
_6191533jpg_14253409981_o
_6191534jpg_14256725765_o
_6191534jpg_14256725765_o
_6191534jpg_14256725765_o
_6191544jpg_14233583306_o
_6191544jpg_14233583306_o
_6191544jpg_14233583306_o
_6191546jpg_14233584096_o
_6191546jpg_14233584096_o
_6191546jpg_14233584096_o
_6191550jpg_14256350154_o
_6191550jpg_14256350154_o
_6191550jpg_14256350154_o
_6191553jpg_14256350774_o
_6191553jpg_14256350774_o
_6191553jpg_14256350774_o
_6191554jpg_14276904273_o
_6191554jpg_14276904273_o
_6191554jpg_14276904273_o
_6191555jpg_14276905173_o
_6191555jpg_14276905173_o
_6191555jpg_14276905173_o
_6191557jpg_14070079259_o
_6191557jpg_14070079259_o
_6191557jpg_14070079259_o
_6191558jpg_14070115830_o
_6191558jpg_14070115830_o
_6191558jpg_14070115830_o
_6191565jpg_14233588806_o
_6191565jpg_14233588806_o
_6191565jpg_14233588806_o
_6191573jpg_14256733285_o
_6191573jpg_14256733285_o
_6191573jpg_14256733285_o
_6191576jpg_14070118050_o
_6191576jpg_14070118050_o
_6191576jpg_14070118050_o
_6191577jpg_14070154947_o
_6191577jpg_14070154947_o
_6191577jpg_14070154947_o
_6191580jpg_14256356844_o
_6191580jpg_14256356844_o
_6191580jpg_14256356844_o
_6191581jpg_14233592966_o
_6191581jpg_14233592966_o
_6191581jpg_14233592966_o
_6191585jpg_14070157177_o
_6191585jpg_14070157177_o
_6191585jpg_14070157177_o
_6191591jpg_14070085469_o
_6191591jpg_14070085469_o
_6191591jpg_14070085469_o
_6191598jpg_14256737825_o
_6191598jpg_14256737825_o
_6191598jpg_14256737825_o
_6191599jpg_14253424111_o
_6191599jpg_14253424111_o
_6191599jpg_14253424111_o
_6191601jpg_14256739405_o
_6191601jpg_14256739405_o
_6191601jpg_14256739405_o
_6191602jpg_14070160797_o
_6191602jpg_14070160797_o
_6191602jpg_14070160797_o
_6191605jpg_14070124850_o
_6191605jpg_14070124850_o
_6191605jpg_14070124850_o
_6191610jpg_14256741465_o
_6191610jpg_14256741465_o
_6191610jpg_14256741465_o
_b124673jpg_14289471343_o
_b124673jpg_14289471343_o
_b124673jpg_14289471343_o
_b124678jpg_14082649169_o
_b124678jpg_14082649169_o
_b124678jpg_14082649169_o
_b124679jpg_14269299605_o
_b124679jpg_14269299605_o
_b124679jpg_14269299605_o
_b124684jpg_14082704350_o
_b124684jpg_14082704350_o
_b124684jpg_14082704350_o
_b124685jpg_14289475563_o
_b124685jpg_14289475563_o
_b124685jpg_14289475563_o
_b124686jpg_14289477543_o
_b124686jpg_14289477543_o
_b124686jpg_14289477543_o
_b124691jpg_14082707790_o
_b124691jpg_14082707790_o
_b124691jpg_14082707790_o
_b124693jpg_14246194216_o
_b124693jpg_14246194216_o
_b124693jpg_14246194216_o
_b124694jpg_14246195116_o
_b124694jpg_14246195116_o
_b124694jpg_14246195116_o
_b124695jpg_14082658379_o
_b124695jpg_14082658379_o
_b124695jpg_14082658379_o
_b124696jpg_14268894714_o
_b124696jpg_14268894714_o
_b124696jpg_14268894714_o
_b124697jpg_14082660529_o
_b124697jpg_14082660529_o
_b124697jpg_14082660529_o
_b124700jpg_14267225632_o
_b124700jpg_14267225632_o
_b124700jpg_14267225632_o
_b124705jpg_14289485843_o
_b124705jpg_14289485843_o
_b124705jpg_14289485843_o
_b124706jpg_14246201756_o
_b124706jpg_14246201756_o
_b124706jpg_14246201756_o
_b124707jpg_14082668698_o
_b124707jpg_14082668698_o
_b124707jpg_14082668698_o
_b124708jpg_14082717430_o
_b124708jpg_14082717430_o
_b124708jpg_14082717430_o
_b124711jpg_14082718260_o
_b124711jpg_14082718260_o
_b124711jpg_14082718260_o
_b124715jpg_14267232212_o
_b124715jpg_14267232212_o
_b124715jpg_14267232212_o
_b124719jpg_14246206566_o
_b124719jpg_14246206566_o
_b124719jpg_14246206566_o
_b124721jpg_14289493173_o
_b124721jpg_14289493173_o
_b124721jpg_14289493173_o
_b124722jpg_14266007521_o
_b124722jpg_14266007521_o
_b124722jpg_14266007521_o
_b124729jpg_14266008801_o
_b124729jpg_14266008801_o
_b124729jpg_14266008801_o
_b124731jpg_14269321495_o
_b124731jpg_14269321495_o
_b124731jpg_14269321495_o
_b124737jpg_14082765357_o
_b124737jpg_14082765357_o
_b124737jpg_14082765357_o
_b124738jpg_14289498573_o
_b124738jpg_14289498573_o
_b124738jpg_14289498573_o
_b124739jpg_14266012831_o
_b124739jpg_14266012831_o
_b124739jpg_14266012831_o
_b124741jpg_14082728710_o
_b124741jpg_14082728710_o
_b124741jpg_14082728710_o
_b124744jpg_14289501103_o
_b124744jpg_14289501103_o
_b124744jpg_14289501103_o
_b124747jpg_14082730370_o
_b124747jpg_14082730370_o
_b124747jpg_14082730370_o
_b124749jpg_14266016411_o
_b124749jpg_14266016411_o
_b124749jpg_14266016411_o
_b124753jpg_14082685458_o
_b124753jpg_14082685458_o
_b124753jpg_14082685458_o
_b124754jpg_14082772817_o
_b124754jpg_14082772817_o
_b124754jpg_14082772817_o
_b124764jpg_14082687228_o
_b124764jpg_14082687228_o
_b124764jpg_14082687228_o
_b124765jpg_14082683399_o
_b124765jpg_14082683399_o
_b124765jpg_14082683399_o
_b124775jpg_14268919344_o
_b124775jpg_14268919344_o
_b124775jpg_14268919344_o
_b124778jpg_14246224436_o
_b124778jpg_14246224436_o
_b124778jpg_14246224436_o
_b124781jpg_14266024571_o
_b124781jpg_14266024571_o
_b124781jpg_14266024571_o
_b124784jpg_14246226986_o
_b124784jpg_14246226986_o
_b124784jpg_14246226986_o
_b124785jpg_14082693828_o
_b124785jpg_14082693828_o
_b124785jpg_14082693828_o
_b124786jpg_14082742320_o
_b124786jpg_14082742320_o
_b124786jpg_14082742320_o
_b124787jpg_14082690899_o
_b124787jpg_14082690899_o
_b124787jpg_14082690899_o
_b124788jpg_14268927124_o
_b124788jpg_14268927124_o
_b124788jpg_14268927124_o
_b124791jpg_14268927994_o
_b124791jpg_14268927994_o
_b124791jpg_14268927994_o
_b124793jpg_14082786267_o
_b124793jpg_14082786267_o
_b124793jpg_14082786267_o
_b124794jpg_14289519483_o
_b124794jpg_14289519483_o
_b124794jpg_14289519483_o
_b124795jpg_14269345195_o
_b124795jpg_14269345195_o
_b124795jpg_14269345195_o

Qalaat al-Marqab is a castle near Baniyas Syria, on the Mediterranean coast. Though the site was home to an Arab fortification from 1062 CE, Qalaat al-Marqab is known today as a Crusader Castle, which was captured by the Byzantine Empire in 1104 CE.

The castle continued to exchange hands throughout the Crusades, eventually ending as a district centre of the Mamluk province of Tripoli. The castle is known from multiple textual sources, including writings of the traveller Ibn Battuta.

Architecturally, the castle conforms to traditional design for its time. It is a Spur Castle, with elements of a concentric castle, and is similar in many ways to Krak des Chevaliers.

< Go to country map