_2087990jpg_14076881179_o
_2087990jpg_14076881179_o
_2087990jpg_14076881179_o
_2087997jpg_14240420696_o
_2087997jpg_14240420696_o
_2087997jpg_14240420696_o
_2087998jpg_14240421236_o
_2087998jpg_14240421236_o
_2087998jpg_14240421236_o
_2088003jpg_14263147094_o
_2088003jpg_14263147094_o
_2088003jpg_14263147094_o
_2088012jpg_14076922690_o
_2088012jpg_14076922690_o
_2088012jpg_14076922690_o
_2088013jpg_14261399892_o
_2088013jpg_14261399892_o
_2088013jpg_14261399892_o
_2088018jpg_14240424006_o
_2088018jpg_14240424006_o
_2088018jpg_14240424006_o
_2088023jpg_14283707413_o
_2088023jpg_14283707413_o
_2088023jpg_14283707413_o
_2088040jpg_14283708313_o
_2088040jpg_14283708313_o
_2088040jpg_14283708313_o
_2088042jpg_14263539715_o
_2088042jpg_14263539715_o
_2088042jpg_14263539715_o
_2088043jpg_14260221301_o
_2088043jpg_14260221301_o
_2088043jpg_14260221301_o
_2088044jpg_14260222151_o
_2088044jpg_14260222151_o
_2088044jpg_14260222151_o
_2088047jpg_14076981257_o
_2088047jpg_14076981257_o
_2088047jpg_14076981257_o
_2088051jpg_14283712273_o
_2088051jpg_14283712273_o
_2088051jpg_14283712273_o
_2088059jpg_14076901258_o
_2088059jpg_14076901258_o
_2088059jpg_14076901258_o
_2088069jpg_14076930910_o
_2088069jpg_14076930910_o
_2088069jpg_14076930910_o
_2088070jpg_14076983347_o
_2088070jpg_14076983347_o
_2088070jpg_14076983347_o
_2088079jpg_14263156554_o
_2088079jpg_14263156554_o
_2088079jpg_14263156554_o
_2088107jpg_14240432856_o
_2088107jpg_14240432856_o
_2088107jpg_14240432856_o
_2088113jpg_14263546245_o
_2088113jpg_14263546245_o
_2088113jpg_14263546245_o
_2088122jpg_14261411052_o
_2088122jpg_14261411052_o
_2088122jpg_14261411052_o
_2088125jpg_14076895859_o
_2088125jpg_14076895859_o
_2088125jpg_14076895859_o
_2088126jpg_14076896809_o
_2088126jpg_14076896809_o
_2088126jpg_14076896809_o
_2088127jpg_14076897419_o
_2088127jpg_14076897419_o
_2088127jpg_14076897419_o
_2088135jpg_14283720623_o
_2088135jpg_14283720623_o
_2088135jpg_14283720623_o
_2088137jpg_14260232691_o
_2088137jpg_14260232691_o
_2088137jpg_14260232691_o
_2088138jpg_14076938850_o
_2088138jpg_14076938850_o
_2088138jpg_14076938850_o
_2088155jpg_14263164334_o
_2088155jpg_14263164334_o
_2088155jpg_14263164334_o
_2088157jpg_14261417762_o
_2088157jpg_14261417762_o
_2088157jpg_14261417762_o
_2088165jpg_14261418572_o
_2088165jpg_14261418572_o
_2088165jpg_14261418572_o
_2088172jpg_14260236921_o
_2088172jpg_14260236921_o
_2088172jpg_14260236921_o
_2088174jpg_14076994817_o
_2088174jpg_14076994817_o
_2088174jpg_14076994817_o
_2088185jpg_14240443846_o
_2088185jpg_14240443846_o
_2088185jpg_14240443846_o
_2088186jpg_14076944400_o
_2088186jpg_14076944400_o
_2088186jpg_14076944400_o
_2088193jpg_14076916598_o
_2088193jpg_14076916598_o
_2088193jpg_14076916598_o
_2088217jpg_14240446066_o
_2088217jpg_14240446066_o
_2088217jpg_14240446066_o
_2088218jpg_14240446536_o
_2088218jpg_14240446536_o
_2088218jpg_14240446536_o
_2088244jpg_14263560465_o
_2088244jpg_14263560465_o
_2088244jpg_14263560465_o
_2088245jpg_14263561045_o
_2088245jpg_14263561045_o
_2088245jpg_14263561045_o
_2088254jpg_14261425632_o
_2088254jpg_14261425632_o
_2088254jpg_14261425632_o
_2088255jpg_14240449446_o
_2088255jpg_14240449446_o
_2088255jpg_14240449446_o
_2088256jpg_14263563425_o
_2088256jpg_14263563425_o
_2088256jpg_14263563425_o
_2088259jpg_14076950740_o
_2088259jpg_14076950740_o
_2088259jpg_14076950740_o
_2088283jpg_14261428922_o
_2088283jpg_14261428922_o
_2088283jpg_14261428922_o
_2088284jpg_14240452436_o
_2088284jpg_14240452436_o
_2088284jpg_14240452436_o
_2088298jpg_14263177824_o
_2088298jpg_14263177824_o
_2088298jpg_14263177824_o
_2088304jpg_14263567135_o
_2088304jpg_14263567135_o
_2088304jpg_14263567135_o
_2088306jpg_14076925628_o
_2088306jpg_14076925628_o
_2088306jpg_14076925628_o
_2088315jpg_14263568745_o
_2088315jpg_14263568745_o
_2088315jpg_14263568745_o
_2088321jpg_14077008277_o
_2088321jpg_14077008277_o
_2088321jpg_14077008277_o
_2088328jpg_14263569945_o
_2088328jpg_14263569945_o
_2088328jpg_14263569945_o
_2088333jpg_14263181674_o
_2088333jpg_14263181674_o
_2088333jpg_14263181674_o
_2088337jpg_14076957810_o
_2088337jpg_14076957810_o
_2088337jpg_14076957810_o
_2088339jpg_14260252011_o
_2088339jpg_14260252011_o
_2088339jpg_14260252011_o
_3091487jpg_14284016593_o
_3091487jpg_14284016593_o
_3091487jpg_14284016593_o
_3091488jpg_14261713872_o
_3091488jpg_14261713872_o
_3091488jpg_14261713872_o
_3091507jpg_14077203748_o
_3091507jpg_14077203748_o
_3091507jpg_14077203748_o
_3091508jpg_14284019383_o
_3091508jpg_14284019383_o
_3091508jpg_14284019383_o
_3091510jpg_14263461934_o
_3091510jpg_14263461934_o
_3091510jpg_14263461934_o
_3091512jpg_14263462494_o
_3091512jpg_14263462494_o
_3091512jpg_14263462494_o
_3091514jpg_14263463364_o
_3091514jpg_14263463364_o
_3091514jpg_14263463364_o
_3091516jpg_14077208118_o
_3091516jpg_14077208118_o
_3091516jpg_14077208118_o
_3091520jpg_14077291727_o
_3091520jpg_14077291727_o
_3091520jpg_14077291727_o
_3091524jpg_14077292347_o
_3091524jpg_14077292347_o
_3091524jpg_14077292347_o
_3091526jpg_14263466624_o
_3091526jpg_14263466624_o
_3091526jpg_14263466624_o
_3091532jpg_14240741366_o
_3091532jpg_14240741366_o
_3091532jpg_14240741366_o
_3091534jpg_14077244690_o
_3091534jpg_14077244690_o
_3091534jpg_14077244690_o
_3091537jpg_14077211668_o
_3091537jpg_14077211668_o
_3091537jpg_14077211668_o
_3091540jpg_14077295107_o
_3091540jpg_14077295107_o
_3091540jpg_14077295107_o
_3091547jpg_14284027173_o
_3091547jpg_14284027173_o
_3091547jpg_14284027173_o
_3091551jpg_14263857695_o
_3091551jpg_14263857695_o
_3091551jpg_14263857695_o
_3091556jpg_14263470654_o
_3091556jpg_14263470654_o
_3091556jpg_14263470654_o
_3091561jpg_14077207849_o
_3091561jpg_14077207849_o
_3091561jpg_14077207849_o
_3091562jpg_14077298347_o
_3091562jpg_14077298347_o
_3091562jpg_14077298347_o
_3091563jpg_14260539091_o
_3091563jpg_14260539091_o
_3091563jpg_14260539091_o
_3091564jpg_14260539681_o
_3091564jpg_14260539681_o
_3091564jpg_14260539681_o
_3091572jpg_14077300837_o
_3091572jpg_14077300837_o
_3091572jpg_14077300837_o
_3091575jpg_14260541151_o
_3091575jpg_14260541151_o
_3091575jpg_14260541151_o
_3091577jpg_14263863505_o
_3091577jpg_14263863505_o
_3091577jpg_14263863505_o
_3091578jpg_14284034523_o
_3091578jpg_14284034523_o
_3091578jpg_14284034523_o
_3091583jpg_14077220878_o
_3091583jpg_14077220878_o
_3091583jpg_14077220878_o
_3091584jpg_14077254900_o
_3091584jpg_14077254900_o
_3091584jpg_14077254900_o
_3091589jpg_14263478594_o
_3091589jpg_14263478594_o
_3091589jpg_14263478594_o
_3091590jpg_14284037863_o
_3091590jpg_14284037863_o
_3091590jpg_14284037863_o
_3091591jpg_14261734422_o
_3091591jpg_14261734422_o
_3091591jpg_14261734422_o
_3091594jpg_14261735092_o
_3091594jpg_14261735092_o
_3091594jpg_14261735092_o
_3091595jpg_14260547451_o
_3091595jpg_14260547451_o
_3091595jpg_14260547451_o
_3091596jpg_14077218359_o
_3091596jpg_14077218359_o
_3091596jpg_14077218359_o
_3091598jpg_14240756586_o
_3091598jpg_14240756586_o
_3091598jpg_14240756586_o
_3091602jpg_14284042503_o
_3091602jpg_14284042503_o
_3091602jpg_14284042503_o
_3091603jpg_14284043173_o
_3091603jpg_14284043173_o
_3091603jpg_14284043173_o
_3091604jpg_14077221729_o
_3091604jpg_14077221729_o
_3091604jpg_14077221729_o
_3091605jpg_14077229608_o
_3091605jpg_14077229608_o
_3091605jpg_14077229608_o
_3091606jpg_14240760376_o
_3091606jpg_14240760376_o
_3091606jpg_14240760376_o
_3091610jpg_14077224309_o
_3091610jpg_14077224309_o
_3091610jpg_14077224309_o
_3091613jpg_14077232368_o
_3091613jpg_14077232368_o
_3091613jpg_14077232368_o
_3091617jpg_14284048013_o
_3091617jpg_14284048013_o
_3091617jpg_14284048013_o
_3091625jpg_14284049313_o
_3091625jpg_14284049313_o
_3091625jpg_14284049313_o
_3091626jpg_14263490654_o
_3091626jpg_14263490654_o
_3091626jpg_14263490654_o
_3091627jpg_14240765446_o
_3091627jpg_14240765446_o
_3091627jpg_14240765446_o
_3091630jpg_14284051563_o
_3091630jpg_14284051563_o
_3091630jpg_14284051563_o
_3091631jpg_14263492794_o
_3091631jpg_14263492794_o
_3091631jpg_14263492794_o
_3091633jpg_14263882035_o
_3091633jpg_14263882035_o
_3091633jpg_14263882035_o
_3091639jpg_14284053963_o
_3091639jpg_14284053963_o
_3091639jpg_14284053963_o
_3091640jpg_14077272590_o
_3091640jpg_14077272590_o
_3091640jpg_14077272590_o
_3091643jpg_14077323917_o
_3091643jpg_14077323917_o
_3091643jpg_14077323917_o
_3091647jpg_14077273690_o
_3091647jpg_14077273690_o
_3091647jpg_14077273690_o
_3091661jpg_14077325237_o
_3091661jpg_14077325237_o
_3091661jpg_14077325237_o
_3091664jpg_14077274620_o
_3091664jpg_14077274620_o
_3091664jpg_14077274620_o
_3091668jpg_14263886515_o
_3091668jpg_14263886515_o
_3091668jpg_14263886515_o
_3091669jpg_14260565161_o
_3091669jpg_14260565161_o
_3091669jpg_14260565161_o
_3101672jpg_14077326857_o
_3101672jpg_14077326857_o
_3101672jpg_14077326857_o
_3101676jpg_14077327557_o
_3101676jpg_14077327557_o
_3101676jpg_14077327557_o
_3101678jpg_14077277220_o
_3101678jpg_14077277220_o
_3101678jpg_14077277220_o
_3101681jpg_14263888745_o
_3101681jpg_14263888745_o
_3101681jpg_14263888745_o
_3101687jpg_14284061283_o
_3101687jpg_14284061283_o
_3101687jpg_14284061283_o
_3101692jpg_14263502204_o
_3101692jpg_14263502204_o
_3101692jpg_14263502204_o
_3101693jpg_14077280300_o
_3101693jpg_14077280300_o
_3101693jpg_14077280300_o
_3101696jpg_14263503514_o
_3101696jpg_14263503514_o
_3101696jpg_14263503514_o
_3101712jpg_14240778206_o
_3101712jpg_14240778206_o
_3101712jpg_14240778206_o
_3101713jpg_14261759632_o
_3101713jpg_14261759632_o
_3101713jpg_14261759632_o
_3101717jpg_14261760282_o
_3101717jpg_14261760282_o
_3101717jpg_14261760282_o
_3101722jpg_14077242889_o
_3101722jpg_14077242889_o
_3101722jpg_14077242889_o
_3101735jpg_14263506074_o
_3101735jpg_14263506074_o
_3101735jpg_14263506074_o
_3101741jpg_14077251488_o
_3101741jpg_14077251488_o
_3101741jpg_14077251488_o
_3101743jpg_14260574301_o
_3101743jpg_14260574301_o
_3101743jpg_14260574301_o
_3101746jpg_14263508644_o
_3101746jpg_14263508644_o
_3101746jpg_14263508644_o
_3101748jpg_14077286950_o
_3101748jpg_14077286950_o
_3101748jpg_14077286950_o
_3101751jpg_14077287750_o
_3101751jpg_14077287750_o
_3101751jpg_14077287750_o
_3101752jpg_14077248269_o
_3101752jpg_14077248269_o
_3101752jpg_14077248269_o
_3101755jpg_14263900795_o
_3101755jpg_14263900795_o
_3101755jpg_14263900795_o
_3101757jpg_14077257518_o
_3101757jpg_14077257518_o
_3101757jpg_14077257518_o
_3101759jpg_14263514084_o
_3101759jpg_14263514084_o
_3101759jpg_14263514084_o
_3101760jpg_14284074803_o
_3101760jpg_14284074803_o
_3101760jpg_14284074803_o
_3101762jpg_14077252289_o
_3101762jpg_14077252289_o
_3101762jpg_14077252289_o
_3101763jpg_14263904445_o
_3101763jpg_14263904445_o
_3101763jpg_14263904445_o
_3101764jpg_14240790566_o
_3101764jpg_14240790566_o
_3101764jpg_14240790566_o
_3101771jpg_14077345097_o
_3101771jpg_14077345097_o
_3101771jpg_14077345097_o
_3101773jpg_14077294880_o
_3101773jpg_14077294880_o
_3101773jpg_14077294880_o
_3101776jpg_14284078453_o
_3101776jpg_14284078453_o
_3101776jpg_14284078453_o
_3101784jpg_14261774752_o
_3101784jpg_14261774752_o
_3101784jpg_14261774752_o
_3101785jpg_14261775442_o
_3101785jpg_14261775442_o
_3101785jpg_14261775442_o
_3101787jpg_14263520114_o
_3101787jpg_14263520114_o
_3101787jpg_14263520114_o
_3101788jpg_14077348567_o
_3101788jpg_14077348567_o
_3101788jpg_14077348567_o
_3101790jpg_14263909865_o
_3101790jpg_14263909865_o
_3101790jpg_14263909865_o
_3101791jpg_14284082293_o
_3101791jpg_14284082293_o
_3101791jpg_14284082293_o
_3101792jpg_14077299610_o
_3101792jpg_14077299610_o
_3101792jpg_14077299610_o
_3101796jpg_14263523504_o
_3101796jpg_14263523504_o
_3101796jpg_14263523504_o
_3101800jpg_14077267958_o
_3101800jpg_14077267958_o
_3101800jpg_14077267958_o
_3101803jpg_14263524784_o
_3101803jpg_14263524784_o
_3101803jpg_14263524784_o
_3101813jpg_14284085323_o
_3101813jpg_14284085323_o
_3101813jpg_14284085323_o
_3101818jpg_14077353727_o
_3101818jpg_14077353727_o
_3101818jpg_14077353727_o
_3101819jpg_14284086703_o
_3101819jpg_14284086703_o
_3101819jpg_14284086703_o
_3101822jpg_14260594001_o
_3101822jpg_14260594001_o
_3101822jpg_14260594001_o
_3101824jpg_14077305670_o
_3101824jpg_14077305670_o
_3101824jpg_14077305670_o
_3101825jpg_14077306430_o
_3101825jpg_14077306430_o
_3101825jpg_14077306430_o
_3101828jpg_14077273478_o
_3101828jpg_14077273478_o
_3101828jpg_14077273478_o
_3101829jpg_14261786122_o
_3101829jpg_14261786122_o
_3101829jpg_14261786122_o
_3101834jpg_14240804146_o
_3101834jpg_14240804146_o
_3101834jpg_14240804146_o
_3101835jpg_14077308790_o
_3101835jpg_14077308790_o
_3101835jpg_14077308790_o
_3101836jpg_14261787882_o
_3101836jpg_14261787882_o
_3101836jpg_14261787882_o
_3101837jpg_14240805986_o
_3101837jpg_14240805986_o
_3101837jpg_14240805986_o
_3101838jpg_14077270019_o
_3101838jpg_14077270019_o
_3101838jpg_14077270019_o
_3101839jpg_14284094573_o
_3101839jpg_14284094573_o
_3101839jpg_14284094573_o

 

The Site of al-Rasafeh, or ancient Sergiopolis, is located near Ar Raqqah, southwest of the Euphrates. The site lies in current day Syria.

Originally a military outpost for Assyrian troops built in the 9th century BC, al-Resafeh was fortified in Roman times as a desert outpost and station on the Strata Diocletiana. The city became quite wealthy, due to its location on prominent caravan routes.

During the Roma-Persian wars, the city was further fortified, with walls extending 1600ft in length and 1000ft in width. A fortress was also built at this time.

By the 4th century, Sergiopolis had become a pilgrimage site for Christians to venerate Saint Sergius, hence the renaming of the city. The city became a bishopric in 431 CE.

Archaeologically, the site is well preserved, with much of the walls and accompanying towers still standing.

< Go to country map